Zobrazení položek podle značky: Kalení do oleje

pondělí, 13 říjen 2014 00:00

Kalení do oleje

Princip kalení do soli, oleje a vody je shodný a spočívá v ohřevu oceli na teplotu 20 až 40°C nad teplotu A3 pro podeutektoidní oceli a nad teplotu A1 u většiny nadeutektoidních ocelí, zjednodušeně řečeno do oblasti austenitu. Poté následuje výdrž na této teplotě, aby došlo k homogenizaci austenitu v celém průřezu součásti, a prudké ochlazení na teplotu vzniku martenzitické nebo bainitické struktury. Cílem kalení je zvýšit tvrdost oceli a tím její užitné vlastnosti.

Teplota oleje v praxi pro kalení bývá přibližně 60 až 80°C. Množství vody v oleji nesmí přesáhnout 0,1%. V opačném případě může dojít k jeho vzplanutí a následnému velice obtížně uhasitelnému požáru. Pokud se olej řádně používá a je pravidelně čištěn, má prakticky neomezenou životnost.

Zajímavost: Důležitým parametrem oleje je jeho viskozita. Viskozita oleje ovlivňuje nejen rychlost ochlazování součástí během kalení, ale také to, kolik oleje na součásti po kalení ulpí a je vyneseno z olejové lázně, tj. jeho spotřebu.
Zveřejněno v Vytvrzování celkové
Označeno v