Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK NEMOVITOSTI – III. VÝZVA a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Rekonstrukce a výstavba nemovitostí v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a demolice objektů brownfields - „Bývalý zemědělský sklad a Bývalá vrátnice“ a související výstavba moderních výrobních prostor společnosti.  

Realizací projektu společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. realizovala rekonstrukci daných objektů a jejich využití pro svou výrobní činnost. Projekt zahrnoval revitalizaci brownfieldů spočívající v:

 • Demolici nevyužívaného objektu bývalé vrátnice;
 • Výstavbě nové a vysoce moderní výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní částí;
 • Kompletní rekonstrukci objektu bývalého skladu – částečné dispoziční úpravy, nové podlahy, střešní plášť, osazení otvorů novými dveřmi i okny a provedení zateplení objektu. Tím dojde k vytvoření dalšího výrobního a administrativního provozu;
 • Vybudování nových trafostanic;
 • Návrhu a úpravě komunikací a zpevněných ploch pro zajištění dopravního napojení a zásobování závodu, připojení objektu na inženýrské sítě a kanalizaci, a realizaci sadových úprav v okolní zeleni.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti – Výzva III.

EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - IV. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to náhradou stávajících technologií nejmodernějšími a energeticky úspornějšími zařízeními.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva IV.

EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Technologie - IX. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Zvýšení úrovně automatizace a robotizace ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0.

Předmětem projektu je pořízení vysoce sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti.

Hlavními cíli projektu jsou zefektivnění řízení, zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související logické posílení konkurenceschopnosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie - IX. výzva.

EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Instalace FVE ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Věcnou náplní projektu je instalace FVE na střechách výrobního areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Zde budou umístěny fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní společnosti. Prostřednictvím instalace fotovoltaického systému dojde k úspoře konečné spotřeby energie a tím k úspoře odebrané energie z elektrizační soustavy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Fotovoltaické systémy – Výzva III.

EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu a 1 rychlonabíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V.

 • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Výzva: V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
 • Projekt: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Jméno žadatele: MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Termín realizace: květen 2021
 • Způsobilé výdaje: 1 935 704,- Kč a výše dotace 580 711,20 Kč
 • Popis a cíle projektu: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.
 • Závěry a výsledky: Podle našich zkušeností poskytuje kombinace elektromobilu a vlastní nabíjecí stanice velkou míru flexibility a benefit nízkých přímých provozních nákladů.
Elektromobil
EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - VI. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
Snížení energetické náročnosti ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je výměna stávající pece, zateplení střechy administrativní části a výměna osvětlení za LED osvětlení. Realizací jednotlivých opatření dojde ke snižování energetické náročnosti celého procesu, zefektivnění současného výrobního procesu a modernizaci výroby.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva VI.

EU

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Výzvy Inovační vouchery - VI. Výzva, Prioritní osy 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu:
„Analýza termofyzikálních parametrů pecních zařízení ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna, s. r. o.“

Projekt řeší detailní analýzu problémů, které jsou spojeny s procesy tepelného resp. chemicko-tepelného zpracování.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovační vouchery – Výzva VI.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti