Služby

Kalení do vody/oleje

Popis

K ohřevu ocelové (tedy elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud. Tím se v dílu vlivem střídavého magnetického pole indukují vířivé proudy, čímž dochází k ohřevu polotovaru.

Po rychlém ohřevu je ocelová součást rychle zchlazena zanořením do vodní nebo olejové lázně. Výsledkem je tvrdý povrch. Pevnost jádra zůstane ve stavu dodání.

Zařízení se skládá zejména z (i) pracovního prostoru s induktorem, (ii) generátoru, který zajišťuje tvorbu střídavého elektrického proudu, a (iii) kalicí lázně.

Zajímavost: Induktor, který se používá pro tvorbu magnetického pole, se ohřívané součásti nedotýká, nicméně je ve velmi malé vzdálenosti od jejího povrchu (řádově v mm). Induktor má tvar kaleného polotovaru a bývá vyroben z mědi. Hloubka prokalení závisí na materiálu, použité frekvenci (udávaná v kHz) a příkonu generátoru (kW).

Fotky

Parametry