Novinky

ODBORNÉ ŠKOLENÍ 2014

V rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II" byli zaměstnanci naší firmy proškoleni v oblasti "Druhy materiálů pro tepelné zpracování, jejich vlastnosti a použití". Školitelem byl Ing. Pavel Stolař, CSc., prezident Asociace tepelného zpracování kovů.