Novinky

Novinky

Novinky (73)

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme dokončili druhou fázi projektu, jehož hlavním cílem je zvyšování energetické účinnosti výrobních zařízení.

V rámci tohoto projektu jsme nahradili komorovou popouštěcí pec za novou, energeticky efektivnější a dále splňující požadavky na moderní řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti REALISTIC, a.s. za skvělou spolupráci a včasné dodání.

více podrobností najdete na stránkách výrobce zde 

Úspěšně jsme dokončili první fázi projektu, jehož hlavním cílem je snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a souvisejících technologických procesů.

V rámci úvodní fáze tohoto projektu jsme zavedli optimalizaci chladícího systému kalírny a také pořídili nový indukční stroj jako náhradu za zastaralý a energeticky neefektivní elektronkový generátor.

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

přijměte naše pozvání na virtuální prohlídku rozšířených prostor naší kalírny.

Jsme připraveni poskytnout vám tradičně kvalitní služby tepelného a chemicko-tepelného zpracování nově ve třech halách. První hala je určena primárně pro vakuovou technologii, ve druhé sídlí zejména kalení do soli a oleje a ve třetí najdete zařízení na povrchové indukční kalení.

Video najdete na stránkách našeho YouTube kanálu nebo na našem Facebooku.

Na spolupráci se těší tým kalírny MEDUNA.

V rámci přestěhování indukční kalírny do nových prostor a v souvislosti s rozšířením naší nabídky v oblasti povrchového indukčního kalení jsme pro naše stávající i nové zákazníky připravili webové stránky www.indukcni-kalirna.cz.

Na těchto stránkách prezentujeme naše rozšířené možnosti v oblasti vysokofrekvenčního povrchového kalení a s ním souvisejících služeb, jako je zejména rovnání a metalografie.

Naše indukční kalírna nabízí indukční kalení na moderních strojích, které jsou vhodné pro zpracování širokého sortimentu dílů, a to od kusových až po rozsáhlejší sériové zakázky.

Pro objednávání služeb indukčního kalení mohou také i zákazníci indukční kalírny využívat náš Zákaznický portál na adrese https://www.kalirna.cz/cz/zakaznicky-portal-meduna.html.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 jsme se zapojili do mezinárodního výzkumného projektu PERMA-HIGH.

Projekt se zabývá vývojem permanentního přímého značení dílů pro kovové součásti zpracované při vysokých teplotách. Je založen na výzkumu a vývoji keramických pigmentů, které mají být aplikovány pomocí speciálně upravených tiskáren na povrch kovových materiálů. Cílem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje je ověření aplikovatelnosti zvolené technologie pro vysokoteplotní značení v provozech tepelného a chemicko-tepelného zpracování, a dále použití pro značení výkovků v provozech kováren.

Projekt bude řešen v období od 10/2020 do 9/2022 a je podporován z programu Inter-Excellence spadající do kompetencí MŠMT.

stazeny soubor

Na projektu za českou stranu participují také:

comtes fhtlogocmyk jpgcpf


Cyklistický tým MEDUNA podpořil již tradiční sportovně-charitativní akci Perníková 24. Jedná se o 24 hodinový cyklomaraton, kterého se účastní jednotlivci či vícečlenné týmy.

Společně jsme nakroužili 1030 km (145 soutěžních okruhů) a překonali tak loňský výkon 937 km (132 kol).

Perfektně zorganizovanou akci pořádá NADAČNÍ FOND 2P. Děkujeme celému organizačnímu týmu za skvělou atmosféru.

Výtěžek z akce putuje na podporu hendikepovaných sportovců z TJ Léčebna Košumberk.

Další informace o závodě najdete na https://nadacnifond2p.cz/24/

Tak máme přestěhováno! Provoz indukční kalírny byl úspěšně přestěhován do nově zrekonstruované haly,
která poskytuje perfektní zázemí pro další rozvoj povrchového kalení v naší kalírně.

Naši specialisté provádějí ruční a automatické povrchové indukční kalení,
rovnání a popouštění na nejmodernějších zařízeních výhradně od tuzemských dodavatelů.

Přípravky pro povrchové kalení, induktory, jsme si zatím vyráběli sami tradičními metodami, přičemž jejich zhotovení je časově náročné a vyžaduje rozsáhlé zkušenosti a znalosti. U induktorů s malým průměrem a u induktorů pro tvarově složité díly jsme se potýkali s komplikacemi. Klasicky ohýbané profily do tvaru induktoru se pro menší průměry bortí, takže malých průměrů nelze jednoduše dosáhnout. Při výrobě komplexních induktorů je hlavní výzvou opakovatelnost.

Zmíněné překážky nám pomáhá překonat 3D tisk z čisté mědi na tiskárně Markforged Metal X. Po prvotním testování se induktory vyrobené aditivní metodou osvědčily. Jsou spolehlivé, přesné a věříme, že i dlouho vydrží.

Více informací najdete na: https://3dwiser.com/clanky/vyuziti-3d-tisku/kalirna-meduna/

 

Dokončili jsme pořízení a datovou integraci nového mikrotvrdoměru Qness Q30 M, který nám umožňuje měření metodou Vickers v rozsahu HV0,1 až HV30. Prodloužená verze tvrdoměru (v ose Z) umožňuje měřit vzorky o výšce až 270 mm a maximální hmotnosti 50 kg. Vlastní měření je zajištěno automatickou revolverovou hlavou, motorizovanou osou Z s automatickým ostřením, elektronickým zatěžováním a 18 MPix kamerou propojenou se softwarem Qpix Control 2 pro automatické vyhodnocení vtisku. Nejmodernější přístroj na měření tvrdosti jsme plně integrovali do našich systémů, zejména oceňujeme spolehlivost, verzatilitu a oboustrannou autonomní datovou integraci s podnikovým manažerským systémem AMS. Kompletní informace o požadavcích zákazníka řídící systém tvrdoměru přejímá z AMS a naměřené hodnoty zpět posílá a automaticky vyhodnocuje, čímž zefektivňuje celý proces mezioperační a výstupní kontroly.

Vážení zákazníci, během letních prázdnin (červenec – srpen) zůstává provoz kalírny neomezen. Budeme tu pro Vás tak, jak jste zvyklí - 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.