Novinky

Novinky

Novinky (71)

Úspěšně jsme spolu s našimi výzkumnými partnery, společnostmi COMTES FHT a Czech Precision Forge, obhájili výsledky mezinárodního výzkumného projektu.

Cílem projektu byl vývoj a testování keramických pigmentů pro účely permanentního přímého značení kovových dílů zpracovaných při vysokých teplotách.

Výsledkem je prototyp speciálního inkoustu pro strojové značení dílů v horkých procesech (např. při tepelném zpracování) a ověřená technologie značení s použitím tohoto inkoustu.
Výhodou nového způsobu značení je především zachování integrity povrchu součástí – na rozdíl od značení laserem nebo pomocí vyražených kódů nedochází k narušení povrchu a tím je eliminován vrubový účinek značení.

 gartner


Vážení zákazníci,

standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen

ve čtvrtek 22. prosince 2022 ve 14:00 hodin.

Prosím, vyzvedněte si své zakázky 22.12.2022 do 14 hodin.

Vyzvednutí Vašeho zboží je nadále možné po předchozí domluvě

na tel: 605 453 939.

Zakázky v novém roce můžete přivážet od 6:00 hodin 2. ledna 2023.

Přejeme Vám klidné prožití svátků a do nového roku mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

Těšíme se na spolupráci v novém roce.

Ing. Vendula Nováková Medunová a tým kalírny

Do naší kalírny zavítal náš reklamní autobus, který nám významně pomohl při naší náborové kampani na začátku roku a obrazně řečeno nám „přivezl“ pár nových šikovných kolegů.

Děkujeme za spolupráci reklamní agentuře BARTH a Dopravnímu podniku města Pardubic a.s.

V prvním pololetí se nám podařilo rozšířit náš SUPER tým o nové SUPER kolegy. Ti posílí stávající týmy a budou pracovat s novými, moderními a úspornými technologiemi, které jsme v poslední době uvedli do provozu.

Ve spolupráci s odborníky z firmy COMTES FHT jsme zorganizovali školení pro nové spolupracovníky tak, aby se rychle zařadili do týmu a umožnili jsme jim plynulý start na nových pozicích. Školení v COMTESU jsou vždy skvělou kombinací nezbytné teorie a praktických ukázek technologií a analytických metod. Byla nám představena výroba oceli, krok za krokem, od samotné přípravy směsi, po tavení a lití. Během teorie nás přednášející seznámili také s procesy, jež jsou před a po tepelném zpracování, aby noví kolegové získali širší vhled do celkové problematiky. V praktické části velmi zaujaly destruktivní a nedestruktivní zkoušky ocelí a také ukázky 3D tisku kovových materiálů, jež u nás v kalírně dokážeme také tepelně zpracovat.

Podněty a dojmy si následně kolegové povyměňovali večer kde jinde než u plzeňského piva a společné večeře, které se zúčastnili také vedoucí týmů, a celý kolektiv doplnili i jednatelé kalírny.

Pro všechny naše cementační automatické pece jsme nainstalovali kompaktní off-line filtrační systémy, které kontinuálně čistí kalící olej a udržují ho v trvale vynikajícím stavu.

Při kalení zpracovávaných dílů do oleje dochází k jeho kontaminaci usazeninami uhlíku, prachem, kovovými částicemi, rzí a dále také kondenzátem vody a produkty degradace vlastního oleje. Potenciálně změněná křivka chlazení (kalicí schopnost) při znečištění oleje karbonovými a dalšími usazeninami může mít za následek nižší kvalitu zpracovávaných dílů.

Pořízení filtrační technologie násobně prodlouží životnost kalicí kapaliny, zajistí její dlouhodobou stabilitu, odstraní z ní mechanické nečistoty spolu s oxidačními produkty kalení a tím i výrazně zvýší čistotu zpracovávaných dílů. Další výhodou je nižší spotřeba kalicího oleje a tím i snížení zátěže pro životní prostředí.

Dodání dánské technologie C.C. Jensen provedli zkušení technici z Filtration technology

Naši SUPERKOLEGOVÉ ze SUPERKALÍRNY jedou mezi Vás.

Můžete je potkat na autobusu MHD Pardubice nebo osobně v kalírně.

Rosteme, investujeme do vzdělávání, nejmodernějších technologií a zvýšení kapacit, a proto rozšiřujeme náš tým o pozice obchodně-technologické i výrobní. Více informací o otevřených pozicích najdete na kalirna.cz/KARIERA

Staňte se SUPERKALIČEM, přidejte se k našim SUPERKOLEGŮM.

Pokračujeme v modernizaci vybavení naší laboratoře a kontroly kvality. Pořídili jsme nejmodernější měřící přístroje od společnosti ATM Qness, resp. jejího českého zastoupení Metalco Testing.

Naše technologické zázemí rozšířily tvrdoměr Rockwell Qness 150 R a mikrotvrdoměr Qness 10 CHD Master +. Přístroje jsou plně datově integrované s naším specializovaným ERP díky automatickému modulu pro autonomní oboustrannou komunikaci. Data o testovaných vzorcích a požadovaných hodnotách jsou automaticky importována do řídících systémů tvrdoměrů a výsledky měření se načítají zpět do technologické průvodky zpracovávaných dílů.

Pořízení HRC tvrdoměru a mikrotvrdoměru bylo spolufinancováno z OP PIK

Digitální transformace společnosti

Cílem projektu je zefektivnění řízení firmy na základě využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat, dále pak zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související posílení konkurenceschopnosti.

Špičkový 3D digitální mikroskop Keyence VHX 7000 s kamerou se 4K rozlišením nám umožňuje velmi přesné a efektivní metalografické analýzy zobrazované přímo na obrazovce řídící jednotky a v reálném čase.
Největší výhodou našeho nejmodernějšího přístroje je přesnost měření a rychlost provádění analýz. Mikroskop disponuje širokým spektrem funkcí včetně detailního 2D měření s přesností na tisíciny milimetru, snímání 3D snímků povrchu a provádění 3D měření v řezu.
Mikroskop je plně datově integrovaný do našich vnitropodnikových systémů pro řízení kvality, což zabezpečuje dohledatelnost (track & trace) a ochranu dat získaných z prováděných analýz.
  
Pořízení 3D digitálního mikroskopu a dalšího nejmodernějšího laboratorního vybavení bylo spolufinancováno z OP PIK
Digitální transformace společnostilogo kalirna
Cílem projektu je zefektivnění řízení firmy na základě využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat, dále pak zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související posílení konkurenceschopnosti.

logo1logo2
Vážení zákazníci,

standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen
ve čtvrtek 22. prosince 2022 ve 14:00 hodin.

Prosím, vyzvedněte si své zakázky 22.12.2022 do 14 hodin.
Vyzvednutí Vašeho zboží je nadále možné po předchozí domluvě
na tel: 605 453 939.

Zakázky v novém roce můžete přivážet od 6:00 hodin 2. ledna 2023.

Přejeme Vám klidné prožití svátků a do nového roku mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Těšíme se na spolupráci v novém roce.

Ing. Vendula Nováková Medunová a tým kalírny
V srpnu úspěšně dokončili technici společnosti Ipsen International GmbH, špičkového německého dodavatele zařízení pro tepelné zpracování, montáž a oživení dvou cementačních pecí s kalením do oleje.

Starší a energeticky neefektivní technologie jsme nahradili novými, energeticky úspornějšími, které jsou kontrolovány nejmodernějšími metodami řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti Ipsen International GmbH za bezproblémovou instalaci a flexibilitu při řešení našich požadavků.

collage 9 2021
Realizace energeticky úsporných opatření byla spolufinancována z prostředků EU – pro více informací viz odkaz.