Novinky

Novinky

Novinky (76)

V polovině března se naše kolegyně z laboratoře a kontroly kvality zúčastnily perfektně zorganizovaného dvoudenního metalografického školení od firmy Metalco, které bylo zaměřené na přípravu a vyhodnocování metalografických vzorků. Školení se konalo ve městě Mammelzen nedaleko lázeňského města Hachenburg, v Německu, v laboratořích výrobce laboratorní techniky, firmy QATM.

Součástí programu bylo nejdříve připomenutí teorie přípravy vzorků a následně si účastníci workshopu měli možnost vyzkoušet přípravu na vlastních vzorcích v akreditované laboratoři QATM.

Školení zahrnovalo řezání vzorků, jejich zalévání (za studena a za tepla), dále jejich broušení a leštění, které jsme si kolegyně měly možnost vyzkoušet jak ručně, tak automaticky na příslušných leštičkách.

Na všech vzorcích se také provádělo leptání a speciální měření, jako například svár, vrstva, struktura a další.

Děkujeme Ing. Davidovi Černickému a týmům z Metalca a QATM za skvělou příležitost naše znalosti si procvičit a rozšířit.

                                                                                              Dominika a Petra z kalírny MEDUNA

Novou střechu prostřední výrobní haly jsme nechali vyměnit již dříve, abychom na ní mohli nechat nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, u které probíhá kolaudační řízení. Aktuálně jsme úspěšně dokončili také zateplení střechy administrativního přístavku, což přispěje k vyššímu tepelnému komfortu v kancelářích a uspoří energii na vytápění ve výši 29,3 MWh/rok.

Zateplení jsme zvládli zrealizovat ještě ze začátku topné sezóny a nyní již máme i zkolaudováno.

V celém objektu prostřední haly jsme vyměnili osvětlení, a to jak v samotné výrobní hale, tak i v přilehlých kancelářích. Původní sodíkové výbojky a lineární zářivky byly zcela nahrazeny úsporným LED osvětlením. Očekávaná úspora elektrické energie je 42,93 MWh/rok.

Halu jsme také nechali vymalovat, což spolu s novým osvětlením výrazně zlepšilo pracovní podmínky pro naše kolegy. To byste koukali, jak nám ta naše hala prokoukla!

V naší indukční kalírně úspěšně využíváme induktory vyrobené nejen konvenčním způsobem, ale také metodami aditivní výroby - 3D tiskem.

Dalším způsobem aditivní výroby nástrojů pro indukční ohřev, který jsme společně se společností Electroforming s.r.o.  vyvinuli a otestovali, je galvanoplastika (electroforming).

Výsledkem jsou skořepiny měděných induktorů o tloušťce stěny 0,4 mm s vysokou životností. Induktory jsou standardně využívány v našem provozu a provozní zkoušky ověřily dlouhodobou stabilitu požadovaných parametrů. Mezi sledované údaje patří zejména elektrická vodivost, rozměrová stabilita a také homogenita kapalně chlazených induktorů a sprch. Nové, galvanoplastikou vyráběné, induktory vykazují stabilitu i při velkosériové výrobě v rozsahu tisíců kalících cyklů. Navíc, tato výrobní technologie umožňuje efektivně vyrábět složité geometrie induktorů, a to i ve tvarech, kterých není možné konvenčními výrobními postupy dosáhnout. Tím se otvírá zcela nová oblast jak pro rozvoj našich služeb indukčního kalení, tak i pro vás, naše zákazníky. Budoucnost a kreativita konstruktérů a technologů, spojená s požadavky na netradiční tvary indukčně kalených součástí, tak získává zcela nový rozměr…

Pro další informace ohledně využití galvanoplastiky, prosím, kontaktujte našeho partnera Electroforming s.r.o.

Surové polotovary měděných induktorů vyrobených galvanoplastikou (foto: Electroforming s.r.o.)

Vážení obchodní přátelé,

jménem mým i jménem celého týmu kalírny MEDUNA Vám děkujeme za spolupráci v roce 2022 a těšíme se na další kooperaci v roce 2023.

Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku pevné zdraví a mnoho osobních i profesních úspěchů.

Vendula Medunová Nováková a tým kalírny MEDUNA

Úspěšně jsme spolu s našimi výzkumnými partnery, společnostmi COMTES FHT a Czech Precision Forge, obhájili výsledky mezinárodního výzkumného projektu.

Cílem projektu byl vývoj a testování keramických pigmentů pro účely permanentního přímého značení kovových dílů zpracovaných při vysokých teplotách.

Výsledkem je prototyp speciálního inkoustu pro strojové značení dílů v horkých procesech (např. při tepelném zpracování) a ověřená technologie značení s použitím tohoto inkoustu.
Výhodou nového způsobu značení je především zachování integrity povrchu součástí – na rozdíl od značení laserem nebo pomocí vyražených kódů nedochází k narušení povrchu a tím je eliminován vrubový účinek značení.

 gartner


Vážení zákazníci,

standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen

ve čtvrtek 22. prosince 2022 ve 14:00 hodin.

Prosím, vyzvedněte si své zakázky 22.12.2022 do 14 hodin.

Vyzvednutí Vašeho zboží je nadále možné po předchozí domluvě

na tel: 605 453 939.

Zakázky v novém roce můžete přivážet od 6:00 hodin 2. ledna 2023.

Přejeme Vám klidné prožití svátků a do nového roku mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

Těšíme se na spolupráci v novém roce.

Ing. Vendula Nováková Medunová a tým kalírny

Do naší kalírny zavítal náš reklamní autobus, který nám významně pomohl při naší náborové kampani na začátku roku a obrazně řečeno nám „přivezl“ pár nových šikovných kolegů.

Děkujeme za spolupráci reklamní agentuře BARTH a Dopravnímu podniku města Pardubic a.s.

V prvním pololetí se nám podařilo rozšířit náš SUPER tým o nové SUPER kolegy. Ti posílí stávající týmy a budou pracovat s novými, moderními a úspornými technologiemi, které jsme v poslední době uvedli do provozu.

Ve spolupráci s odborníky z firmy COMTES FHT jsme zorganizovali školení pro nové spolupracovníky tak, aby se rychle zařadili do týmu a umožnili jsme jim plynulý start na nových pozicích. Školení v COMTESU jsou vždy skvělou kombinací nezbytné teorie a praktických ukázek technologií a analytických metod. Byla nám představena výroba oceli, krok za krokem, od samotné přípravy směsi, po tavení a lití. Během teorie nás přednášející seznámili také s procesy, jež jsou před a po tepelném zpracování, aby noví kolegové získali širší vhled do celkové problematiky. V praktické části velmi zaujaly destruktivní a nedestruktivní zkoušky ocelí a také ukázky 3D tisku kovových materiálů, jež u nás v kalírně dokážeme také tepelně zpracovat.

Podněty a dojmy si následně kolegové povyměňovali večer kde jinde než u plzeňského piva a společné večeře, které se zúčastnili také vedoucí týmů, a celý kolektiv doplnili i jednatelé kalírny.

Pro všechny naše cementační automatické pece jsme nainstalovali kompaktní off-line filtrační systémy, které kontinuálně čistí kalící olej a udržují ho v trvale vynikajícím stavu.

Při kalení zpracovávaných dílů do oleje dochází k jeho kontaminaci usazeninami uhlíku, prachem, kovovými částicemi, rzí a dále také kondenzátem vody a produkty degradace vlastního oleje. Potenciálně změněná křivka chlazení (kalicí schopnost) při znečištění oleje karbonovými a dalšími usazeninami může mít za následek nižší kvalitu zpracovávaných dílů.

Pořízení filtrační technologie násobně prodlouží životnost kalicí kapaliny, zajistí její dlouhodobou stabilitu, odstraní z ní mechanické nečistoty spolu s oxidačními produkty kalení a tím i výrazně zvýší čistotu zpracovávaných dílů. Další výhodou je nižší spotřeba kalicího oleje a tím i snížení zátěže pro životní prostředí.

Dodání dánské technologie C.C. Jensen provedli zkušení technici z Filtration technology