Služby

Vakuové kalení

Popis

Vakuový ohřev a kalení v plynu se používá ve speciálních vakuovatelných pecích. Prvním stádiem tohoto procesu je vyvakuování pece, následuje postupný ohřev s několika prodlevami na kalící teplotu, krátká výdrž na teplotě a poté ochlazení plynem.

Z ochlazovacích plynů se nejčastěji používá N, dále Ar a také He. Vhodnou kombinací druhu plynu, jeho tlaku, rychlosti a charakteru proudění a intenzity chlazení lze dosáhnout relativně vysoké ochlazovací rychlosti, srovnatelné s ochlazovací rychlostí oleje. Oceli, které se běžně kalí ve vakuu a jsou ochlazovány plynem, jsou např. 17029, 19436, 19573 či 19830.

Zajímavost: Z plynů má největší ochlazovací schopnost, a tím také nejlepší tepelnou vodivost, H. Jeho hlavní nevýhodou je výbušnost, která brání jeho praktickému rozšíření v oblasti tepelného zpracování. Pro kalení součástí do leteckého průmyslu se používá zejména Ar. Nejběžnějším kalícím plynem je však N2.

Fotky

Parametry