Služby

Magnetizační žíhání

Popis

Účelem je odstranění zbytkového magnetismu po opakovaném magnetování. Slouží také jako obrana proti zvýšení zbytkového magnetismu při náhodném zmagnetování magnetickým polem jak stejnosměrným tak střídavým.

Provádíme ve vakuu pomalým ohřevem na teplotu 750-830°C, výdrží na této teplotě 2-3 hodiny a následným pomalým chladnutím.
Zajímavost: Po žíhání se provádí měření tzv. koercitivní síly Hc [A m-1]. Zjednodušeně se dá říci, že to je síla, která zabraňuje změnám magnetizace materiálu.

Fotky

Parametry