Služby

Izotermické žíhání

Popis

Účelem je vytvoření měkké, tvárné a dobře obrobitelné struktury, která je vhodná pro konečné tepelné zpracování nástrojů.

Provádíme v ochranné atmosféře ohřevem do oblasti teplot Ac3, výdrží na této teplotě 1-2 hodiny, rychlým ochlazením na teplotu izotermické výdrže 600-650°C, výdrží na této teplotě až do skončení přeměny austenitu na perlit a následným dochlazením v peci nebo na vzduchu.
Zajímavost: Izotermické žíhání se nehodí pro velké vsázky, které nelze dostatečně rychle a rovnoměrně ochladit.

Fotky

Parametry