Služby

Sferoidizační žíhání

Popis

Účelem je zajistit výhodnou strukturu pro následné zušlechťování. Jemné sferoidizované karbidy zaručí při následném kalení výhodnou menší velikost austenitického zrna a tím i jemnější finální martenzitickou strukturu.

Provádíme ve vakuu ohřevem nad teplotu Ac1, výdrží na této teplotě min. 2 hodiny, pomalým ochlazením na teplotu 600°C (50°C/hod), po kterém následuje rychlé dochlazení.
Zajímavost: Výsledná struktura se nazývá zrnitý (globulární, sferoidizovaný) perlit, který je měkčí a lépe obrobitelný a tvárný než výchozí perlit lamelární.

Fotky

Parametry