Služby

Normalizační žíhání

Popis

Účelem normalizačního žíhání je získání jemnozrnné a homogenní feriticko-perlitické struktury nejčastěji u výkovků a odlitků, kde lze předpokládat různorodost struktury vlivem různé rychlosti ochlazování v celém průřezu polotovarů.

Provádíme v ochranné atmosféře rychlým ohřevem na teplotu 20-50°C nad Ac3, krátkou výdrž na této teplotě (cca 15 min/25 mm tloušťky materiálu) a následným ochlazením na vzduchu. Nové austenitické zrno je jemnější než výchozí zrno.
Zajímavost: Nové austenitické zrno je jemnější, než bylo zrno výchozí. Ochlazování však musí být rovnoměrné, aby byla zaručena stejná struktura na povrchu i v jádru.

Fotky

Parametry

ipsen66