Novinky

MODERNIZACE A ÚSPORY ENERGIE

V srpnu úspěšně dokončili technici společnosti Ipsen International GmbH, špičkového německého dodavatele zařízení pro tepelné zpracování, montáž a oživení dvou cementačních pecí s kalením do oleje.

Starší a energeticky neefektivní technologie jsme nahradili novými, energeticky úspornějšími, které jsou kontrolovány nejmodernějšími metodami řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti Ipsen International GmbH za bezproblémovou instalaci a flexibilitu při řešení našich požadavků.

collage 9 2021
Realizace energeticky úsporných opatření byla spolufinancována z prostředků EU – pro více informací viz odkaz.