Novinky

MODERNIZACE A ÚSPORY ENERGIE

Úspěšně jsme dokončili první fázi projektu, jehož hlavním cílem je snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a souvisejících technologických procesů.

V rámci úvodní fáze tohoto projektu jsme zavedli optimalizaci chladícího systému kalírny a také pořídili nový indukční stroj jako náhradu za zastaralý a energeticky neefektivní elektronkový generátor.