Novinky

Digitalizace v kalírně

Dokončili jsme pořízení a datovou integraci nového mikrotvrdoměru Qness Q30 M, který nám umožňuje měření metodou Vickers v rozsahu HV0,1 až HV30. Prodloužená verze tvrdoměru (v ose Z) umožňuje měřit vzorky o výšce až 270 mm a maximální hmotnosti 50 kg. Vlastní měření je zajištěno automatickou revolverovou hlavou, motorizovanou osou Z s automatickým ostřením, elektronickým zatěžováním a 18 MPix kamerou propojenou se softwarem Qpix Control 2 pro automatické vyhodnocení vtisku. Nejmodernější přístroj na měření tvrdosti jsme plně integrovali do našich systémů, zejména oceňujeme spolehlivost, verzatilitu a oboustrannou autonomní datovou integraci s podnikovým manažerským systémem AMS. Kompletní informace o požadavcích zákazníka řídící systém tvrdoměru přejímá z AMS a naměřené hodnoty zpět posílá a automaticky vyhodnocuje, čímž zefektivňuje celý proces mezioperační a výstupní kontroly.