moderní zakázková kalírna, která nabízí široké spektrum služeb tepelného a chemicko-tepelného zpracování.

Našimi prioritami jsou kvalita poskytovaných služeb, rychlost zpracování a zodpovědné podnikání.
MEDUNA vakuová kalírna
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - univerzální partner pro tepelné zpracování kovů

Naše společnost staví na podnikatelské tradici jejího zakladatele, pana Miroslava Meduny a jeho firmy, založené v roce 1999. Prioritou našeho týmu je dlouhodobá spolupráce založená na individuálním přístupu k potřebám našich zákazníků.

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti tepelného zpracování a chemicko-tepelného zpracování, zejména:

logo kalirna50poradenskou činnost v oblasti použití materiálů a jejich tepelného zpracování
logo kalirna50zušlechťování, kalení do různých kalicích médií vč. vakuového kalení
logo kalirna50
cementaci vč. podtlakové,  nitrocementaci, nitridaci, karbonitridaci

logo kalirna50
analytické metody vč. metalografie a spektrální analýzyKompletní přehled našich služeb najdete na stránce Služby

Popouštění

Popis

Popouštění je další stupeň tepelného zpracování oceli, který následuje po zmrazování nebo ve většině případů přímo po kalení. Je to proces spočívající v ohřevu martenzitické struktury na teploty nižší než je teplota A1, výdrži na této teplotě po určitou dobu a poté v ochlazení na teplotu okolí. Účelem popouštění je zvýšení houževnatosti struktury a snížení vnitřního pnutí vzniklého při kalení.

Rozlišuje se nízkoteplotní popouštění, nazývané též napouštění nebo popouštění na barvu, jež je ohřev oceli na teploty do cca 350°C, a vysokoteplotní popouštění, tzv. zušlechťování, které je definováno jako ohřev na teploty nad cca 400°C.

Minimální doba výdrže na popouštěcí teplotě je závislá na velikosti součásti a obecně by neměla být nižší než 2 hodiny. Počet procesů popouštění bývá v závislosti na typu oceli různý. Nelegované a nízkolegované oceli se zpravidla popouští pouze jednou. Středně a vysokolegované oceli a některé nástrojové oceli obvykle 2x až 3x. Speciálním případem jsou nástrojové rychlořezné oceli legované Co, které se popouštějí čtyřikrát. V případě vícenásobného popouštění se teplota druhého, resp. posledního popouštění volí o 10 - 20°C nižší než teplota předchozího popouštění.

K popouštění se v praxi používají jednoduché vzduchové pece bez ochranné atmosféry, pece s ochrannou atmosférou N a také pece vakuové.
Zajímavost: Pro některé legované oceli je typické, že při kalení z vyšších teplot a následném popouštění na teploty nad 500°C se v určitém intervalu teplot jejich tvrdost a pevnost nesnižuje, ale naopak zvyšuje do určitého maxima a poté opět klesá. Tato tvrdost může být vyšší než tvrdost přímo po kalení (tzv. prvotní - primární tvrdost) a označuje se jako druhá - sekundární tvrdost. Je to způsobeno precipitací speciálních karbidů legur v oceli (např. V, Mo) a také rozpadem části zbytkového austenitu. Toto tzv. kalení a popouštění na sekundární tvrdost se využívá mj. tam, kde se oceli po tepelném zpracování povlakují vrstvami TiN nebo nitridují. Pokud nedojde k překročení teploty popouštění, sekundární tvrdost ocelí pracujících při vysokých teplotách neklesá.

Fotky

View the embedded image gallery online at:
https://www.kalirna.cz/cz/31-popousteni.html#sigProIda796448239

Parametry
 

Novinky

VÝZKUM A VÝVOJ – VYUŽÍTÍ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

V naší indukční kalírně úspěšně využíváme induktory vyrobené nejen konvenčním způsobem, ale také metodami aditivní výroby…

PODĚKOVÁNÍ OBCHODNÍM PARTNERŮM

Vážení obchodní přátelé, jménem mým i jménem celého týmu kalírny MEDUNA Vám děkujeme za spolupráci…

Vánoční provoz

Vážení zákazníci, standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen ve čtvrtek 22. prosince…

VÝZKUM A VÝVOJ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Úspěšně jsme spolu s našimi výzkumnými partnery, společnostmi COMTES FHT a Czech Precision Forge, obhájili výsledky…

SUPERAUTOBUS V NAŠÍ SUPERKALÍRNĚ

Do naší kalírny zavítal náš reklamní autobus, který nám významně pomohl při naší náborové kampani… 

Kvalita

ISO 45001

Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci.

Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností.

ISO 45001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.

Stáhnout certifikát

ISO 14001

Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty.Stáhnout certifikát

ISO 9001

Systém řízení jakosti společnosti je nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.

V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy.
Důkazem toho je nejen pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.

Stáhnout certifikát


další informace najdete na stránce Politika jakosti