Slide background
il laboratorio di trattamento termico avanzato, che offre una vasta gamma di servizi di trattamento termico e chimico.

I nostri obiettivi sono l'alta qualità dei servizi forniti, i tempi brevi di consegna e l'impegno sociale.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - Partner universale per il trattamento termico

La nostra azienda è stata creata dalla tradizione imprenditoriale del fondatore, il Signor Miroslav Meduna e la sua società, fondata nel 1999. L'azienda fornisce servizi di trattamento termico e chimico per acciaio e altri materiali metallici. La cooperazione a lungo termine è l'obbiettivo principale del nostro team, in modo da soddisfare tutte le esigenze dei clienti nel campo del trattamento termico.
 
 

logo kalirna
L'azienda offre un'ampia gamma di servizi di trattamenti termico:

logo kalirna50consulenza sui materiali metallici e loro trattamento termico
logo kalirna50 tempra con azoto sottovuoto
logo kalirna50
carburazione incluso bassa pressione, carbonitrurazione, nitrurazione e nitrocarburazione
logo kalirna50
Metodi di analisi metallografici con microscopio e analisi spettrale

Quality

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI PRÁCE


Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů, metalografií a spektrální analýzou. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zajištění kvalitních dodávek
 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti tepelného zpracování kovů, metalografie a spektrální analýzy.
 • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým dodavatelem.
 • Kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy.
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Kvalitu dělají lidé.
 • Naší cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi.
 • Naším společným heslem je: Pro klienta to nejlepší.
Životní prostředí
 • V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělujeme politiku obchodním partnerům a veřejnosti.
Bezpečnost práce
K zajištění BOZP se zavazujeme k:
 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik,
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti.
Tato politika je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

V Pardubicích, dne 1.12.2014
Ing. Vendula Nováková, ředitel
 

Monitoring zařízení


Veškeré procesy tepelného zpracování ve všech pecích jsou nepřetržitě monitorovány a klíčová technologická data jsou spolehlivě archivována.

   
 

Nejmodernější vybavení laboratoře


Zázemí laboratoře je naší konkurenční výhodou a zárukou vysoké úrovně kontroly kvality a oporou v našem úsilí o neustálé zvyšování úrovně naší práce.

         

ISO 9001


iso9001Systém řízení jakosti společnostije nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.
V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy. Důkazem toho je nejen
pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.
stáhnout certifikát

 

ISO 14001


iso14001Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty. Nově proběhla certifikace podle ISO 14001:2016.
stáhnout certifikát

 

ISO OHSAS 18001


iso18001Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci. Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností. OHSAS 18001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.
stáhnout certifikát