Slide background
taller de tratamiento térmico avanzado, que ofrece una amplia gama de servicios de tratamiento térmico y tratamiento térmico químico.

Nuestras prioridades son la alta calidad de los servicios prestados, loz plazos de entrega cortos y la responsabilidad social.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - socio universal en tratamiento térmico

La raíz de nuestra empresa se remonta en el 1999, en la compañía fundada por Sr. Miroslav Meduna. La compañía Meduna ofrece tratamientos térmicos y termoquímicos a los que se someten el acero y otros materiales metálicos. La cooperación a largo plazo es la prioridad de nuestro equipo, intentando satisfacer la demanda del cliente en la medida máxima posible.
 
 

logo kalirna
Nuestra empresa ofrece una gama amplia de servicios de tratamiento térmico:

logo kalirna50asesoramiento de materiales metálicos y su tratamiento térmico
logo kalirna50 templado de acero, seguido por la refrigeración en diversos medios (refrigeración por agua, sal líquida, aceite, nitrógeno)
logo kalirna50
carbonización a baja presión, nitruración, carburo nitruración y nitruro, carburación
logo kalirna50
métodos analíticos de metalografía, incluyendo la microscopía y el análisis de espectro

Kvalita

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI PRÁCE

Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se poskytuje tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, metalografii a spektrální analýzu. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění špičkové kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme implementovali a neustále zdokonalujeme integrovaný systém řízení.

Tento systém je certifikován a pravidelně auditován podle norem ISO 9001:2016 Systém managementu kvality, 14001:2016 Systém environmentálního managementu a ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajištění kvalitních dodávek

 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti tepelného zpracování kovů, metalografie a spektrální analýzy.
 • Záměrem firmy je být spolehlivým a dlouhodobým dodavatelem.
 • Kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy.
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Kvalitu dělají lidé.
 • Naší cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi.
 • Naším společným heslem je: Pro klienta to nejlepší.

Životní prostředí


V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělujeme politiku obchodním partnerům a veřejnosti.

Bezpečnost práce


K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných legislativních požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik,
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Tato politika je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

Ing. Vendula Nováková, jednatelka společnosti a tým kalírny MEDUNA

Monitoring zařízení

Veškeré procesy tepelného zpracování ve všech zařízeních jsou nepřetržitě monitorovány a klíčová technologická data jsou spolehlivě archivována.

Nejmodernější vybavení laboratoře

Zázemí metalografické laboratoře je naší konkurenční výhodou, zárukou vysoké úrovně spolehlivosti a kontroly kvality a prostředkem pro neustálé zvyšování kvalitativních standardů naší práce.


Nothing to show. You must configure the data source of the widget.