Vánoční provoz

Vážení zákazníci,
standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen
ve čtvrtek 22. prosince 2022 ve 14:00 hodin.
Zakázky v novém roce můžete přivážet od 6:00 hodin 2. ledna 2023.

Prázdninový provoz 22

Prázdninový provoz

Vážení zákazníci, během letních prázdnin (červenec – srpen) zůstává provoz kalírny neomezen. Budeme tu pro Vás tak, jak jste zvyklí - 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.


nemovistostiusporytechnologieobnovitelnenizkouspory 2Inovační vouchery

 

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK NEMOVITOSTI – III. VÝZVA a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Rekonstrukce a výstavba nemovitostí v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a demolice objektů brownfields - „Bývalý zemědělský sklad a Bývalá vrátnice“ a související výstavba moderních výrobních prostor společnosti.  

Realizací projektu společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. realizovala rekonstrukci daných objektů a jejich využití pro svou výrobní činnost. Projekt zahrnoval revitalizaci brownfieldů spočívající v:

 • Demolici nevyužívaného objektu bývalé vrátnice;
 • Výstavbě nové a vysoce moderní výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní částí;
 • Kompletní rekonstrukci objektu bývalého skladu – částečné dispoziční úpravy, nové podlahy, střešní plášť, osazení otvorů novými dveřmi i okny a provedení zateplení objektu. Tím dojde k vytvoření dalšího výrobního a administrativního provozu;
 • Vybudování nových trafostanic;
 • Návrhu a úpravě komunikací a zpevněných ploch pro zajištění dopravního napojení a zásobování závodu, připojení objektu na inženýrské sítě a kanalizaci, a realizaci sadových úprav v okolní zeleni.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti – Výzva III.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - IV. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to náhradou stávajících technologií nejmodernějšími a energeticky úspornějšími zařízeními.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva IV.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Technologie - IX. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Zvýšení úrovně automatizace a robotizace ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0.

Předmětem projektu je pořízení vysoce sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti.

Hlavními cíli projektu jsou zefektivnění řízení, zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související logické posílení konkurenceschopnosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie - IX. výzva.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Instalace FVE ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Věcnou náplní projektu je instalace FVE na střechách výrobního areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Zde budou umístěny fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní společnosti. Prostřednictvím instalace fotovoltaického systému dojde k úspoře konečné spotřeby energie a tím k úspoře odebrané energie z elektrizační soustavy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Fotovoltaické systémy – Výzva III.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu a 1 rychlonabíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V.

elektromobilita medunaEU

 • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Výzva: V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
 • Projekt: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Jméno žadatele: MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Termín realizace: květen 2021
 • Způsobilé výdaje: 1 935 704,- Kč a výše dotace 580 711,20 Kč
 • Popis a cíle projektu: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.
 • Závěry a výsledky: Podle našich zkušeností poskytuje kombinace elektromobilu a vlastní nabíjecí stanice velkou míru flexibility a benefit nízkých přímých provozních nákladů.


Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - VI. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je výměna stávající pece, zateplení střechy administrativní části a výměna osvětlení za LED osvětlení. Realizací jednotlivých opatření dojde ke snižování energetické náročnosti celého procesu, zefektivnění současného výrobního procesu a modernizaci výroby.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva VI.
EU
Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Výzvy Inovační vouchery - VI. Výzva, Prioritní osy 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: „Analýza termofyzikálních parametrů pecních zařízení ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna, s. r. o. “

Projekt řeší detailní analýzu problémů, které jsou spojeny s procesy tepelného resp. chemicko-tepelného zpracování.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovační vouchery – Výzva VI.

EUPravidla a používání cookies

V Pardubicích, dne 01.12.2021

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., Hostovická 196, Pardubice 533 01, IČ 28847555, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 30703, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje, že pro správnou funkci stránek je v určitých případech nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mohou být za osobní data považována i cookies nebo podobné identifikátory. Jimi se také zabývá tato politika.

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

K čemu cookies používáme

Informace, které o vás získáme, používáme:

 • k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na individuální potřeby),
 • abyste mohli využívat funkce našich stránek – například Facebook komentáře,
 • abychom mohli reagovat na váš dotaz,
 • k zasílání informací a aktualit z webových stránek,
 • k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),
 • k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).

Jaké soubory cookie používáme

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je lze rozdělit na:

 • Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Chcete-li vědět, jaká cookies používáme na tomto webu, klikněte v liště Cookies a GDPR na "NASTAVENÍ COOKIES", kde jsou rozděleny do patřičných kategorií.

Při načtení stránek používáme jen ta cookies, která jsou nezbytná pro nerušený chod webu a jeho funkcí. Ostatní je možné povolit či odmítnout jejich nastavením.

Jak odmítnout soubory cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy: