MODERNIZACE A ÚSPORY ENERGIE

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme dokončili druhou fázi projektu, jehož hlavním cílem je zvyšování energetické účinnosti výrobních zařízení.

V rámci tohoto projektu jsme nahradili komorovou popouštěcí pec za novou, energeticky efektivnější a dále splňující požadavky na moderní řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti REALISTIC, a.s. za skvělou spolupráci a včasné dodání.

více podrobností najdete na stránkách výrobce zde