Slide background
advanced heat treatment workshop, which offers a wide range of heat treatment and chemical heat treatment services.

Our priorities are high quality of provided services, short lead times and social responsibility.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - universal partner for heat treatment

Our Company is building on the business tradition of the founder, Mr. Miroslav Meduna and his firm, established in 1999. The Company provides heat treatment and chemical heat-treatment services for steel and other metallic materials. Long term cooperation is the main priority of the team, striving to satisfy all the customers’ needs in the field of heat treatment.
 
 

logo kalirna
The Company provides wide range of heat treatment services:

logo kalirna50metal materials advisory and their heat treatment
logo kalirna50 hardening, salt, oil and vacuum nitrogen quenching
logo kalirna50
carburising including low-pressure, carbonitriding, nitriding and nitrocarburizing
logo kalirna50
metallographic analytical methods including microscopy and spectral analysis

Quality

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI PRÁCE


Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů, metalografií a spektrální analýzou. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zajištění kvalitních dodávek
 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti tepelného zpracování kovů, metalografie a spektrální analýzy.
 • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým dodavatelem.
 • Kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy.
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Kvalitu dělají lidé.
 • Naší cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi.
 • Naším společným heslem je: Pro klienta to nejlepší.
Životní prostředí
 • V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělujeme politiku obchodním partnerům a veřejnosti.
Bezpečnost práce
K zajištění BOZP se zavazujeme k:
 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik,
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti.
Tato politika je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

V Pardubicích, dne 1.12.2014
Ing. Vendula Nováková, ředitel
 

Monitoring zařízení


Veškeré procesy tepelného zpracování ve všech pecích jsou nepřetržitě monitorovány a klíčová technologická data jsou spolehlivě archivována.

   
 

Nejmodernější vybavení laboratoře


Zázemí laboratoře je naší konkurenční výhodou a zárukou vysoké úrovně kontroly kvality a oporou v našem úsilí o neustálé zvyšování úrovně naší práce.

         

ISO 9001


iso9001Systém řízení jakosti společnostije nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.
V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy. Důkazem toho je nejen
pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.
stáhnout certifikát

 

ISO 14001


iso14001Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty. Nově proběhla certifikace podle ISO 14001:2016.
stáhnout certifikát

 

ISO OHSAS 18001


iso18001Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci. Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností. OHSAS 18001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.
stáhnout certifikát