Stáhnout Objednávku

Zhotovitele uveřejněnými pod  (https://www.kalirna.cz/cz/obchodni-podminky), a že tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy o dílo (i příp. dodatků k ní) vzniklé na základě přijaté objednávky Zhotovitelem.