Slide background
innovative Härterei, die ein breites Spektrum von Wärmebehandlungs und chemischen Wärmebehandlungsdienstleistungen anbietet.

Unsere Prioritäten sind hohe Qualität der erbrachten Dienstleistungen, schnelle Ausführung der Aufträge und soziale Verantwortung.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - universeller Partner für die Wärmebehandlung von Metallen

Unser Unternehmen knüpft an die Geschäftstätigkeit des Gründers, Herrn Miroslav Meduna und seiner 1999 gegründeten Firma an. Wir bieten die thermische und chemisch-thermische Wärmebehandlung von Stählen und weiteren Metallwerkstoffen an. Die Priorität unseres Teams ist eine langfristige Zusammenarbeit, die auf die Befriedigung aller Bedürfnisse der Kunden im Bereich der Wärmebehandlung abzielt.
 
 

logo kalirna
Unser Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen im Bereich Wärmebehandlung:

logo kalirna50Beratungstätigkeit im Bereich der Verwendung von Werkstoffen und deren Wärmebehandlung
logo kalirna50 Aushärten, Salzbadhärtung, Ölhärtung und Vakuumhärtung mit Stickstoff
logo kalirna50
Aufkohlen, einschließlich Niederdruck, Nitrocarburieren, Nitrieren und Carbonitrieren
logo kalirna50
Analytische metallografische Verfahren, einschließlich Untersuchungen mit dem Mikroskop und Spektralanalyse

Quality

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI PRÁCE


Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů, metalografií a spektrální analýzou. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zajištění kvalitních dodávek
 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti tepelného zpracování kovů, metalografie a spektrální analýzy.
 • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým dodavatelem.
 • Kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy.
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Kvalitu dělají lidé.
 • Naší cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi.
 • Naším společným heslem je: Pro klienta to nejlepší.
Životní prostředí
 • V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:
 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělujeme politiku obchodním partnerům a veřejnosti.
Bezpečnost práce
K zajištění BOZP se zavazujeme k:
 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik,
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti.
Tato politika je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

V Pardubicích, dne 1.12.2014
Ing. Vendula Nováková, ředitel
 

Monitoring zařízení


Veškeré procesy tepelného zpracování ve všech pecích jsou nepřetržitě monitorovány a klíčová technologická data jsou spolehlivě archivována.

   
 

Nejmodernější vybavení laboratoře


Zázemí laboratoře je naší konkurenční výhodou a zárukou vysoké úrovně kontroly kvality a oporou v našem úsilí o neustálé zvyšování úrovně naší práce.

         

ISO 9001


iso9001Systém řízení jakosti společnostije nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.
V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy. Důkazem toho je nejen
pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.
stáhnout certifikát

 

ISO 14001


iso14001Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty. Nově proběhla certifikace podle ISO 14001:2016.
stáhnout certifikát

 

ISO OHSAS 18001


iso18001Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci. Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností. OHSAS 18001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.
stáhnout certifikát