Slide background
innovative Härterei, die ein breites Spektrum von Wärmebehandlungs und chemischen Wärmebehandlungsdienstleistungen anbietet.

Unsere Prioritäten sind hohe Qualität der erbrachten Dienstleistungen, schnelle Ausführung der Aufträge und soziale Verantwortung.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - universeller Partner für die Wärmebehandlung von Metallen

Unser Unternehmen knüpft an die Geschäftstätigkeit des Gründers, Herrn Miroslav Meduna und seiner 1999 gegründeten Firma an. Wir bieten die thermische und chemisch-thermische Wärmebehandlung von Stählen und weiteren Metallwerkstoffen an. Die Priorität unseres Teams ist eine langfristige Zusammenarbeit, die auf die Befriedigung aller Bedürfnisse der Kunden im Bereich der Wärmebehandlung abzielt.
 
 

logo kalirna
Unser Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen im Bereich Wärmebehandlung:

logo kalirna50Beratungstätigkeit im Bereich der Verwendung von Werkstoffen und deren Wärmebehandlung
logo kalirna50 Aushärten, Salzbadhärtung, Ölhärtung und Vakuumhärtung mit Stickstoff
logo kalirna50
Aufkohlen, einschließlich Niederdruck, Nitrocarburieren, Nitrieren und Carbonitrieren
logo kalirna50
Analytische metallografische Verfahren, einschließlich Untersuchungen mit dem Mikroskop und Spektralanalyse

Kvalita

POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI PRÁCE

Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se poskytuje tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, metalografii a spektrální analýzu. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění špičkové kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme implementovali a neustále zdokonalujeme integrovaný systém řízení.

Tento systém je certifikován a pravidelně auditován podle norem ISO 9001:2016 Systém managementu kvality, 14001:2016 Systém environmentálního managementu a ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajištění kvalitních dodávek

 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti tepelného zpracování kovů, metalografie a spektrální analýzy.
 • Záměrem firmy je být spolehlivým a dlouhodobým dodavatelem.
 • Kvalita je faktorem úspěchu, konkurenceschopnosti a tím i budoucnosti naší firmy.
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Kvalitu dělají lidé.
 • Naší cílem je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi.
 • Naším společným heslem je: Pro klienta to nejlepší.

Životní prostředí


V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělujeme politiku obchodním partnerům a veřejnosti.

Bezpečnost práce


K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných legislativních požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik,
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Tato politika je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

Ing. Vendula Nováková, jednatelka společnosti a tým kalírny MEDUNA

Monitoring zařízení

Veškeré procesy tepelného zpracování ve všech zařízeních jsou nepřetržitě monitorovány a klíčová technologická data jsou spolehlivě archivována.

Nejmodernější vybavení laboratoře

Zázemí metalografické laboratoře je naší konkurenční výhodou, zárukou vysoké úrovně spolehlivosti a kontroly kvality a prostředkem pro neustálé zvyšování kvalitativních standardů naší práce.


Nothing to show. You must configure the data source of the widget.