Služby

Kalení polymerem

Popis

K ohřevu ocelové (tedy elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud. Tím se v dílu vlivem střídavého magnetického pole indukují vířivé proudy, čímž dochází k ohřevu polotovaru.

Po rychlém ohřevu je ocelová součást rychle zchlazena sprchou. Výsledkem je tvrdý povrch.

Zařízení se skládá zejména z (i) pracovního prostoru s induktorem, (ii) generátoru, který zajišťuje tvorbu střídavého elektrického proudu, a (iii) výkonné sprchy, jejímž úkolem je rychlé zchlazení (zakalení) ohřáté součásti.

Zajímavost: Čím vyšší je kmitočet indukovaného proudu, tím menší je hloubka vytvrzené vrstvy zpracovávaného předmětu. Na našem zařízení lze při kmitočtu 300 kHz dosáhnout vrstvy do 2,5 mm.

Fotky

Parametry