Služby

Rozpouštěcí žíhání

Popis

Jak u feritických, tak i u austenitických ocelí je pro dosažení dobrých technologických vlastností nezbytná jemnozrnná struktura. Jako konečné tepelné zpracování se provádí rozpouštěcí žíhání při teplotách mezi 1000 a 1150°C, kdy se rozpustí všechny karbidy a vznikne homogenní austenit. Následuje velmi rychlé ochlazení dusíkem nadkritickou rychlostí.
Zajímavost: Při ochlazování nesmí vzniknout žádné karbidy, pak má ocel největší korozivzdornost.

Fotky

Parametry