Novinky

Provoz indukční kalírny v nové hale

Tak máme přestěhováno! Provoz indukční kalírny byl úspěšně přestěhován do nově zrekonstruované haly,
která poskytuje perfektní zázemí pro další rozvoj povrchového kalení v naší kalírně.

Naši specialisté provádějí ruční a automatické povrchové indukční kalení,
rovnání a popouštění na nejmodernějších zařízeních výhradně od tuzemských dodavatelů.