Novinky

Kalírna MEDUNA má nové logo

V roce 2019 slaví kalírna MEDUNA 20. výročí svého působení v oblasti tepelného zpracování. K tomuto významnému jubileu si nadělila nové logo, které reaguje na nové trendy v obchodní komunikaci a zohledňuje nejnovější tendence v oblasti marketingové prezentace.

Nové logo odkazuje svým základním tvarem na tradiční kostku, která vždy symbolizovala atomární strukturu oceli. Logo v nové variantě odkazuje zejména na pracovní prostor vakuové kalící pece a dále reflektuje základní podstatu vakuového tepelného zpracování – zahřívání a ochlazování vsázky – vyobrazené vnitřním červeným čtvercem.


Historie:

loghi

Původní logo

Upravená varianta (2014)


Nové logo (2019)