Novinky

Nové normy ISO 9001:2016 a 14001:2016

Kvalita je pro zákazníka určujícím faktorem výkonosti organizace. Poskytování vysoce kvalitních a bezpečných služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, dodržování právních předpisů tykajících se kvality, bezpečnosti a životního prostředí a respektování dalších požadavků zainteresovaných stran jsou součástí života naší firmy.

Dne 15.5.2018, kdy úspěšně proběhl re certifikační audit certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o., zakončila naše organizace přechod integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu společnosti na nové normy ISO 9001:2016 a 14001:2016.