Novinky

Vyhodnocovací software pro metalografii

- metalografické měření vrstvy
- měření velikosti zrna
- měření poměru jednotlivých fází (prahování)
- skládání obrazu