Procesy po vytvrzování

Po vytvrzování díly procházejí dalšími tepelnými a mechanickými procesy.