Super User

Špičkový 3D digitální mikroskop Keyence VHX 7000 s kamerou se 4K rozlišením nám umožňuje velmi přesné a efektivní metalografické analýzy zobrazované přímo na obrazovce řídící jednotky a v reálném čase.
Největší výhodou našeho nejmodernějšího přístroje je přesnost měření a rychlost provádění analýz. Mikroskop disponuje širokým spektrem funkcí včetně detailního 2D měření s přesností na tisíciny milimetru, snímání 3D snímků povrchu a provádění 3D měření v řezu.
Mikroskop je plně datově integrovaný do našich vnitropodnikových systémů pro řízení kvality, což zabezpečuje dohledatelnost (track & trace) a ochranu dat získaných z prováděných analýz.
  
Pořízení 3D digitálního mikroskopu a dalšího nejmodernějšího laboratorního vybavení bylo spolufinancováno z OP PIK
Digitální transformace společnostilogo kalirna
Cílem projektu je zefektivnění řízení firmy na základě využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat, dále pak zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související posílení konkurenceschopnosti.

logo1logo2
V srpnu úspěšně dokončili technici společnosti Ipsen International GmbH, špičkového německého dodavatele zařízení pro tepelné zpracování, montáž a oživení dvou cementačních pecí s kalením do oleje.

Starší a energeticky neefektivní technologie jsme nahradili novými, energeticky úspornějšími, které jsou kontrolovány nejmodernějšími metodami řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti Ipsen International GmbH za bezproblémovou instalaci a flexibilitu při řešení našich požadavků.

collage 9 2021
Realizace energeticky úsporných opatření byla spolufinancována z prostředků EU – pro více informací viz odkaz.

Úspěšně jsme realizovali přechod na nízkoemisní mobilitu. V areálu kalírny jsme instalovali neveřejnou rychlonabíjecí stanici, která bude sloužit pro nabíjení nového elektromobilu a v budoucnu i dalších EV/PHEV vozidel.

více podrobností najdete na stránkách prodejce zde

a dále na LinkedIn dodavatele nabíjecí stanice.    

Pořízení elektromobilu a rychlonabíjecí stanice bylo spolufinancováno z OP PIK

logo kalirnaElektromobilita ve společnosti

Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil a nabíjecí stanice umožní snížení nákladů společnosti a příspěvek ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.

eu ministerstvo

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme dokončili druhou fázi projektu, jehož hlavním cílem je zvyšování energetické účinnosti výrobních zařízení.

V rámci tohoto projektu jsme nahradili komorovou popouštěcí pec za novou, energeticky efektivnější a dále splňující požadavky na moderní řízení procesů tepelného zpracování.

Děkujeme týmu společnosti REALISTIC, a.s. za skvělou spolupráci a včasné dodání.

více podrobností najdete na stránkách výrobce zde 

Úspěšně jsme dokončili první fázi projektu, jehož hlavním cílem je snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a souvisejících technologických procesů.

V rámci úvodní fáze tohoto projektu jsme zavedli optimalizaci chladícího systému kalírny a také pořídili nový indukční stroj jako náhradu za zastaralý a energeticky neefektivní elektronkový generátor.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 jsme se zapojili do mezinárodního výzkumného projektu PERMA-HIGH.

Projekt se zabývá vývojem permanentního přímého značení dílů pro kovové součásti zpracované při vysokých teplotách. Je založen na výzkumu a vývoji keramických pigmentů, které mají být aplikovány pomocí speciálně upravených tiskáren na povrch kovových materiálů. Cílem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje je ověření aplikovatelnosti zvolené technologie pro vysokoteplotní značení v provozech tepelného a chemicko-tepelného zpracování, a dále použití pro značení výkovků v provozech kováren.

Projekt bude řešen v období od 10/2020 do 9/2022 a je podporován z programu Inter-Excellence spadající do kompetencí MŠMT.

stazeny soubor

Na projektu za českou stranu participují také:

comtes fhtlogocmyk jpgcpf


Cyklistický tým MEDUNA podpořil již tradiční sportovně-charitativní akci Perníková 24. Jedná se o 24 hodinový cyklomaraton, kterého se účastní jednotlivci či vícečlenné týmy.

Společně jsme nakroužili 1030 km (145 soutěžních okruhů) a překonali tak loňský výkon 937 km (132 kol).

Perfektně zorganizovanou akci pořádá NADAČNÍ FOND 2P. Děkujeme celému organizačnímu týmu za skvělou atmosféru.

Výtěžek z akce putuje na podporu hendikepovaných sportovců z TJ Léčebna Košumberk.

Další informace o závodě najdete na https://nadacnifond2p.cz/24/

IMG 1399

Jak nejlépe porozumět 3d tisku a fungování 3d tiskáren?

My jsme zvolili workshop, kde jsme se seznámili s principy 3d tisku a sami si postavili tiskárny s pomocí zkušených školitelů.

Sestavili jsme dvě tiskárny MK3 od českého výrobce Josefa Průši, který dodává tiskárny do celého světa.

A že se v kalírně tisk plastů nevyužije? Od té doby, co tiskárny máme, neustále nacházíme nové možností jejich využití …

V roce 2019 slaví kalírna MEDUNA 20. výročí svého působení v oblasti tepelného zpracování. K tomuto významnému jubileu si nadělila nové logo, které reaguje na nové trendy v obchodní komunikaci a zohledňuje nejnovější tendence v oblasti marketingové prezentace.

Nové logo odkazuje svým základním tvarem na tradiční kostku, která vždy symbolizovala atomární strukturu oceli. Logo v nové variantě odkazuje zejména na pracovní prostor vakuové kalící pece a dále reflektuje základní podstatu vakuového tepelného zpracování – zahřívání a ochlazování vsázky – vyobrazené vnitřním červeným čtvercem.


Historie:

loghi

Původní logo

Upravená varianta (2014)


Nové logo (2019)

Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci.

Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností.

ISO 45001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.

Stáhnout certifikát