Společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. se uchází o podporu projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Programu NEMOVITOSTI – výzva č. III.

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a demolice objektů brownfields - „Bývalý zemědělský sklad a Bývalá vrátnice“ a související výstavba moderních výrobních prostor společnosti.

Projekt bude zahrnovat revitalizaci brownfieldů spočívající v:

  • demolici nevyužívaného objektu bývalé vrátnice;
  • výstavbě nové a vysoce moderní výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní částí;
  • kompletní rekonstrukci objektu bývalého skladu – částečné dispoziční úpravy, nové podlahy, střešní plášť, osazení otvorů novými dveřmi i okny a provedení zateplení objektu. Tím dojde k vytvoření dalšího výrobního a administrativního provozu;
  • vybudování nových trafostanic;
  • návrhu a úpravě komunikací a zpevněných ploch pro zajištění dopravního napojení a zásobování závodu, připojení objektu na inženýrské sítě a kanalizaci, a realizaci sadových úprav v okolní zeleni.

Realizace projektu je plánována na období od 1.4.2019 do 31.7.2020.

EU