Vytvrzování celkové

Procesy tepelného zpracování, které mění mechanické vlastnosti celého dílu. Zvýšení tvrdosti se typicky dosahuje ohřevem materiálu na teplolu austenitizačního rozpětí (815-900ºC) s následným kalením (rychlým zchlazením) a popouštěním.


Vytvrzování vrstev

Metody chemicko-tepelného zpracování, jejichž účelem je vytvoření tvrdé povrchové vrstvy, odolné proti opotřebení při zachování přiměřené tvárnosti a odolnosti proti nárazu vevnitř dílu.


Cílené vytvrzování

Cílené vytvrzování pomocí indukčního ohřevu využívá k ohřevu povrchu dílu střídavý elektrický proud. Zahřátá část je rychle zchlazena a tím je zvýšena tvrdost vybrané oblasti.


Procesy po vytvrzování

Po vytvrzování díly procházejí dalšími tepelnými a mechanickými procesy.


Další služby

Naše společnost nabízí poradenskou činnost v oblasti použití materiálů a jejich tepelného zpracování a pokročilé analytické metody na nejmodernějších přístrojích.


Žíhání

Různé způsoby žíhání snižují tvrdost, a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury či jinak zlepšují parametry polotovaru. Jedná se o různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.


TZ neželezných kovů

Nabízíme tepelné zpracování neželezných kovů, resp. jejich slitin. V této oblasti poskytujeme zejména žíhání a vytvrzování hliníkových materiálů.


Vytvrzování beryliového bronzu
TZ hliníkových materiálů