Slide background
Novinky

Novinky (42)

Nákupem další pece švýcarské značky SOLO jsme ztrojnásobili naši kapacitu kalení do soli. Sestava obsahuje 2 komorové kalící pece s maximální teplotou až 1100°C a 1 komorovou popouštěcí pec pracující při teplotě až 650°C. V pecích kromě standardního kalení do soli, cementace a nitrocementace můžeme provádět i bainitické kalení (teplota solné lázně může být až 420°C).

 

Rozšířili jsme kapacitu cementace a kalení do oleje nákupem nové pece od německé společnosti HSH. Součástí nákupu je kromě kalící pece i pec popouštěcí. Rozměr vsázky, kterou lze v pecích zpracovávat je 450 x 600 x 900mm, hmotnost vsázky může být 200kg. V kalící peci je možné provádět kalení do oleje, cementaci a nitrocementaci; v popouštěcí peci popouštění a žíhání do teploty 750°C. Pec disponuje dvojitou kontrolou uhlíkového potenciálu: prostřednictvím kyslíkové sondy a CO-CO2 analyzátoru.
Vážení zákazníci, během letních prázdnin (červenec – srpen) zůstává provoz kalírny neomezen. Budeme tu pro Vás tak, jak jste zvyklí - 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
V rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II" byli zaměstnanci naší firmy proškoleni v oblasti "Druhy materiálů pro tepelné zpracování, jejich vlastnosti a použití". Školitelem byl Ing. Pavel Stolař, CSc., prezident Asociace tepelného zpracování kovů.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. spolupracovala při realizaci projektu "SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL" určený pro "Sociální služby města Pardubic - Denní stacionář Slunečnice Pardubice.

Pořídili jsme novou technologii - indukční (vysokofrekvenční) kalení. Nyní pro vás můžeme zakalit hřídele až o průměru 80 mm a délky až 1300 mm.


Nová nitridační pec

  • nitridace a karbonitridace dílů dlouhých až 2400mm
  • možnost předoxidace
  • možnost následné oxidace
  • řízení procesu pomocí regulace nitridačního čísla KN- metalografické měření vrstvy
- měření velikosti zrna
- měření poměru jednotlivých fází (prahování)
- skládání obrazu
Nová leštička metalografických vzorků 2014
Kalírna Meduna podpořila projekt "Sociální automobil" a přispěla na nákup nového vozu určeného pro "Dětské Centrum Veská".

Novinky

Modernizace laboratoře

Dokončili jsme první fázi modernizace naší laboratoře. Na konci března jsme dokončili výměnu nábytku v naší…

Velikonoční provoz

Rádi bychom Vám oznámili, že během Velikonočních svátků nebude provoz přerušen. V případě dotazů nás…

Kalírna MEDUNA má nové logo

V roce 2019 slaví kalírna MEDUNA 20. výročí svého působení v oblasti tepelného zpracování. K…

Zajímají nás nové technologie

Jak nejlépe porozumět 3d tisku a fungování 3d tiskáren? My jsme zvolili workshop, kde jsme…

Sváteční provoz kalírny

Vážení zákazníci, standardní provoz kalírny bude letos před vánočními svátky ukončen  v pátek 21. prosince…

Kvalita

ISO OHSAS 18001

Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci.

Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností.

OHSAS 18001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.

Stáhnout certifikát

ISO 14001

Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty.

Nově proběhla certifikace podle ISO 14001:2016.


Stáhnout certifikát

ISO 9001

Systém řízení jakosti společnosti je nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.

V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy.
Důkazem toho je nejen pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.

Stáhnout certifikát